หน้าแรก
Home
สมัครเรียน
Register Online
สมัครสมาชิก
Register
ข่าวสาร
News
งานกิจกรรม
Activity
บุคคลากร
Personnel
วีดีโอ
VDO
เว็บบอร์ด
Webboard
ผลการเรียน
Grad System
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี, เปิดรับสมัครเรียน ปวช และ ปวส สาขาช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี เรียนฟรีมีกองทุนให้กู้ยืมด้วยนะค่ะ สนใจสมัครเรียนออนไลน์ หรือโทรมาหาเราได้ที่เบอร์ตามที่อยู่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ
login3
     Username              กรอกข้อมูล:
   รหัสบัตร ปชช:        
    บุคลากร                Password:
    ผู้ดูแลระบบ          
                              ลืมรหัสผ่าน
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์แผนการสอน
 โครงสร้างองค์กร
 บทบาทหน้าที่
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 ติดต่อเรา
 ระบบจัดการเรียนการสอน
 ความสำเร็จของบัญฑิต
ระเบียบการรับสมัครเรียน
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 แบบฟอร์มใบสมัครเรียน
 ปฏิทินโรงเรียน
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 ผู้บริหาร
 สาขาช่างยนต์
 สาขาไฟฟ้า
 สาขาบัญชี
 สาขาคอมพิวเตอร์
 แผนกวิชาสามัญ
ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 หนังสั้น พรบ.คอมฯ
 20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
 5 มีนาคม วันนักข่าว
 3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
 25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ
 คําขวัญวันครู 2564
 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 5 ธันวาคม วันชาติไทย
 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
 1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ
 วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน
 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย.
 วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม
 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
 วันเทคโนโลยีของไทย 19 ตุลาคม
ดูทั้งหมด
คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?
  เพื่อนบอก
  จากเว็บไซต์ต่างๆ
  จาก Search Engine
  บังเอิญเข้ามาเอง
  อื่นๆ
 
  แสดงผล Poll

วันที่ : 13/05/21
วันนี้ 521
เมื่อวานนี้ 449
เดือนนี้ 12490
เดือนก่อน 39644
ปีนี้ 169389
ปีก่อน 125046
รวมทั้งหมด 3343093
ออนไลน์ขณะนี้ 1

เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 204 หมู่ที่ 6  บ้านสาครพัฒนา ถนนบ้านผือ-น้ำโสม ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210 โทรศัพท์ 042-132248 โทรสาร 042-132248 เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ความจุของนักเรียนจำนวน 900 คน ซึ่งได้ทำการโอนกิจการโรงเรียนมาจากโรงเรียนเทคโนโลยีน้ำโสม ตั้งแต่วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 ตามหนังสืออนุญาตให้โอนโรงเรียนเลขที่ 006/2551 ซึ่งผู้รับใบอนุญาต คือ นายฉัตรชัย เลิศสหพันธ์ 
ผู้รับใบอนุญาตได้ทำการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนและตราประจำโรงเรียนซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 ได้พิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนเทคโนโลยีน้ำโสมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ ตามใบอนุญาตเลขที่ 031/2551 และตราประจำโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ 030/2551 ตั้งแต่วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551  และเปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิสสหพันธ์”  
ในปัจจุบันได้ทำการเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็น นางสาวสุวพิชญ์ เลิศสหพันธ์ ตามใบอนุญาตเลขที่  006/2561 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ ให้บริการทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอสังคมและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการศึกษาเล่าเรียนที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะความสามารถของผู้เรียนซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบ วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาและความสำเร็จของชีวิต
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.042-132248 โทรสาร 042-132247
Copyright © 2017 (Resolution 1300x768)