หน้าแรก
Home
สมัครเรียน
Register Online
สมัครสมาชิก
Register
ข่าวสาร
News
งานกิจกรรม
Activity
บุคคลากร
Personnel
วีดีโอ
VDO
เว็บบอร์ด
Webboard
ผลการเรียน
Grad System
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี, เปิดรับสมัครเรียน ปวช และ ปวส สาขาช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี เรียนฟรีมีกองทุนให้กู้ยืมด้วยนะค่ะ สนใจสมัครเรียนออนไลน์ หรือโทรมาหาเราได้ที่เบอร์ตามที่อยู่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ
login3
     Username              กรอกข้อมูล:
   รหัสบัตร ปชช:        
    บุคลากร                Password:
    ผู้ดูแลระบบ          
                              ลืมรหัสผ่าน
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์แผนการสอน
 โครงสร้างองค์กร
 บทบาทหน้าที่
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 ติดต่อเรา
 ระบบจัดการเรียนการสอน
 ความสำเร็จของบัญฑิต
ระเบียบการรับสมัครเรียน
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 แบบฟอร์มใบสมัครเรียน
 ปฏิทินโรงเรียน
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 ผู้บริหาร
 สาขาช่างยนต์
 สาขาไฟฟ้า
 สาขาบัญชี
 สาขาคอมพิวเตอร์
 แผนกวิชาสามัญ
ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 หนังสั้น พรบ.คอมฯ
 20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
 5 มีนาคม วันนักข่าว
 3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
 25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ
 คําขวัญวันครู 2564
 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 5 ธันวาคม วันชาติไทย
 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
 1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ
 วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน
 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย.
 วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม
 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
 วันเทคโนโลยีของไทย 19 ตุลาคม
ดูทั้งหมด
คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?
  เพื่อนบอก
  จากเว็บไซต์ต่างๆ
  จาก Search Engine
  บังเอิญเข้ามาเอง
  อื่นๆ
 
  แสดงผล Poll

วันที่ : 13/05/21
วันนี้ 541
เมื่อวานนี้ 449
เดือนนี้ 12510
เดือนก่อน 39644
ปีนี้ 169409
ปีก่อน 125046
รวมทั้งหมด 3343113
ออนไลน์ขณะนี้ 1

เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2559

ใบสมัครเรียน

แบบฟอร์มสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  เครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ไฟล์รูปและเอกสารให้สแกนหรือถ่ายภาพเป็นดอด .JPG .JPEG และขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB  ถ้าเกินนี้ระบบจะบันทึกข้อมูลช้าหรือไม่ได้


วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เลขที่ 204 ม.6 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41000                      
โทร.042-132248 อีเมล์ E-Mail admin@l-tech.ac.th เว็บไซต์ www.l-tech.ac.th                               
ข้อมูลสมัครเรียน
เลขบัตรประชาชน*   รหัสนักศึกษา
ชื่อ *     นาย นาง นางสาว      นามสกุล
Name Mr. Mrs. Ms.        LastName
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ หมู่ ซอย    ถนน
แขวง/ตำบล      เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
เกิดวันที่*   เดือน    ปี พ.ศ.    อายุ ปี   เชื้อชาติ  สัญชาติ ศาสนา
โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ* / อีเมล์ *
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช.  ปวส.   จากโรงเรียน
สาย/สาขา เกรดเฉลี่ย จังหวัด ปีที่สำเร็จการศึกษา
ความประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ./ กรอ.
ไม่ประสงค์กู้ยืม กู้ยืม
(ผู้กู้รายเก่า) กู้ยืม
(ผู้กู้รายใหม่)
ความประสงค์ด้านที่พัก
จัดหาที่พักเอง
ต้องการพักหอหักสถาบัน
ลายมือชื่อผู้สมัคร.................................... 
วันที่สมัคร... 13 พฤษภาคม 2564...

ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ นาย นาง นางสาว นามสกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่ ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ /

ชื่ออาจารย์แนะแนว. โทร.

เอกสารการสมัคร
1. วุฒิการศึกษา* ด้านหน้า
2. วุฒิการศึกษาด้านหลัง
3. ทะเบียนบ้าน* หน้าแรก
4. ทะเบียนบ้าน หน้าชื่อตนเอง
5. บัตรประชาชน* ด้านหน้า
6. บัตรประชาชนด้านหลัง
7. อื่นๆ
ลงชื่อ...........................................ว/ด/ป...........................
 แผนกการเงิน
 นักศึกษาได้ชำระเงินขึ้นทะเบียน บาท
 ตามใบเสร็จเลขที่
 วัน/เดือน/ปี

  ลงชื่อ.................................ว/ด/ป........................
      พิมพ์เอกสาร   

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.042-132248 โทรสาร 042-132247
Copyright © 2017 (Resolution 1300x768)