หน้าแรก
Home
สมัครเรียน
Register Online
สมัครสมาชิก
Register
ข่าวสาร
News
งานกิจกรรม
Activity
บุคคลากร
Personnel
วีดีโอ
VDO
เว็บบอร์ด
Webboard
ผลการเรียน
Grad System
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี, เปิดรับสมัครเรียน ปวช และ ปวส สาขาช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี เรียนฟรีมีกองทุนให้กู้ยืมด้วยนะค่ะ สนใจสมัครเรียนออนไลน์ หรือโทรมาหาเราได้ที่เบอร์ตามที่อยู่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ

ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้าง

 

อำนาจหน้าที่

 

ลำดับ
รูปถ่าย
รหัส
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ข้อมูล
เว็บเพจ
1
LT1
น.ส.สุวิพิชย์ เลิศสหพันธ์
ผู้จัดการ
-
2
LT2
นางสาวพรประทิพย์ พิทักษ์พงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
3
LT3
นายปริญญา ชาวเหนือ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ออกรายงาน

ข้อมูลสาขาช่างยนต์
โครงสร้าง

 

อำนาจหน้าที่

 

ลำดับ
รูปถ่าย
รหัส
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ข้อมูล
เว็บเพจ
4
LT4
นายภูไท ไชยนนท์
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
16
LT17
นายจามีกร จนชน
แผนกช่างยนต์

ออกรายงาน

ข้อมูลสาขาไฟฟ้า
โครงสร้าง

 

อำนาจหน้าที่

 

ลำดับ
รูปถ่าย
รหัส
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ข้อมูล
เว็บเพจ
6
LT6
นายวรยุทธิ์ บุตรดี
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
7
LT7
นายสุรพล นามโยธา
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ออกรายงาน

ข้อมูลสาขาบัญชี
โครงสร้าง

 

อำนาจหน้าที่

 

ลำดับ
รูปถ่าย
รหัส
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ข้อมูล
เว็บเพจ
8
LT8
นางสาวอัมพวัน กันฤทธิ์
หัวหน้าแผนกการบัญชี

ออกรายงาน

ข้อมูลสาขาคอมพิวเตอร์
โครงสร้าง

 

อำนาจหน้าที่

 

ลำดับ
รูปถ่าย
รหัส
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ข้อมูล
เว็บเพจ
9
LT9
นางสาวพรประทิพย์ พิทักษ์พงษ์
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
10
LT10
นายสัญญา น้อยทองสี
แผนกคอมพิวเตอร์

ออกรายงาน

ข้อมูลแผนกวิชาสามัญ
โครงสร้าง

 

อำนาจหน้าที่

 

ลำดับ
รูปถ่าย
รหัส
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ข้อมูล
เว็บเพจ
11
LT11
นายปริญญา ชาวเหนือ
หัวหน้าแผนกสามัญ
12
LT12
นายรักษ์พล ทองจบ
แผนกสามัญ
13
LT13
นางสาวกนกวรรณ ขันดา
แผนกสามัญ
14
LT14
นายสิทธิศักดิ์ คำโมง
แผนกสามัญ
15
LT15
นางสาวเบญจวรรณ พิลาเทพ
แผนกสามัญ
16
LT16
นางสาวมณิสรา ชมภูธวัช
แผนกสามัญ

ออกรายงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.042-132248 โทรสาร 042-132247
Copyright © 2017 (Resolution 1300x768)